எளிமைக்கும் நேர்மைக்கும் பெயர் பெற்ற படிக்காத மேதை, தென்னாட்டு காந்தி, பாரத ரத்னா காமராசர் நினைவு தினம் இன்று (அக்டோபர் 2, 1975)

காமராசர் (காமராஜர்) ஜூலை 15, 1903ல் விருதுநகரில் பிறந்தார். பெற்றோர் குமாரசாமி நாடார் மற்றும் சிவகாமி அம்மாள் ஆவர். முதலில் இவருக்குக் குலத் தெய்வமான காமாட்சியின் பெயரையே…