*🔴🔴பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசு அறிவிப்பு*==*2021ஆம் ஆண்டு பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசு 3 விஞ்ஞானிகளுக்கு பகிர்ந்து அளிக்கப்படுகிறது*==*டேவிட் கார்ட், ஜோஸ்வா ஆங்கிரிஸ்ட், கெய்டோ இம்பென்ஸ் ஆகியோருக்கு பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசு அறிவிப்பு*==*ஸ்வீடன் தலைநகர் ஸ்டாக்ஹோமில் பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசை அறிவித்தது தேர்வுக் குழு*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *