நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸின் பிறந்த நாளை ஒட்டி பிரதமர், சபாநாயகர் மலர் தூவி மரியாதை

நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸின் 125-வது பிறந்த நாளை ஒட்டி நாடாளுமன்ற அரங்கில் சிறப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. நாடாளுமன்ற அரங்கில் உள்ள நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் படத்திற்கு பிரதமர் மற்றும் சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா ஆகியோர் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *