மதுரை திருமலை நாயக்கர் அரண்மனையில் குறும்படங்கள் எடுக்க நிரந்தர தடை

மதுரை மண்டல தொல்லியல் துறை உதவி இயக்குனர் உத்தரவு

விளம்பரம் மற்றும் திருமணம் தொடர்பான போட்டோ சூட் நடத்தவும் நிரந்தர தடை

வரலாற்று புகழ்பெற்ற திருமலை நாயக்கர் அரண்மனையை பாதுகாக்கும் வகையில் நடவடிக்கை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *