முகக்கவசம் அணியுங்கள், கைகளை அவ்வப்போது கழுவுங்கள்!”

  • ‘மன் கி பாத்’ நிகழ்ச்சியில் உரையாடும்போது நாட்டு மக்களுக்கு பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தல்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *