முதல்வரை பற்றி அவதூறாக பேசிய வழக்கில்,
சாட்டை துரைமுருகன் ஜாமினில் விடுதலை.
ரூ,50,000 முதல்வர் நிவாரண நிதி வழங்க நீதிபதி உத்தரவு.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *