நாட்டின் 15 வது குடியரசுத் தலைவராக தேர்வு பெற்றார் திரவுபதி முர்மு

திரவுபதி முர்மு குடியரசுத் தலைவராக தேர்வு பெற்றதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பு

வாக்கு எண்ணிக்கையின் முடிவில் மிக அதிக வாக்குகளை பெற்று வெற்றி பெற்றார் திரவுபதி முர்மு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *