சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் மார்கழி ஆருத்ரா தரிசன விழா…

ஆயிரங்கால் மண்டபத்தில் இருந்து நடராஜர், சிவகாம சுந்தரி சமேதமாக சித்சபைக்கு செல்லும் நிகழ்ச்சி

விழாவில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்று சாமி தரிசனம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *