மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் முழு கொள்ளளவான 120 அடியை நாளை எட்ட வாய்ப்பு

மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் முழு கொள்ளளவான 120 அடியை நாளை எட்ட வாய்ப்புள்ளது. மேட்டூர் அணையில் இருந்து திறக்கப்பட்டு வந்த 12,000 கன அடி உபரி நீர் முழுவதும் நிறுத்தப்பட்டது. உபரி நீர் திறப்பு நிறுத்தப்பட்டதால் மேட்டூர் ஆணை நாளை மதியத்திற்குள் முழு கொள்ளளவான 120 அடியை எட்டவுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *