13.11.2021 இராஜராஜசோழன் 1036 வது பிறந்த நாளான சதய விழா……

மின் விளக்கு அலங்காரத்தில் நம் தஞ்சை பெரிய கோயில்…….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *