திண்டுக்கல் பூ மார்க்கெட்டில் இன்றைய விலை நிலவரம்

மல்லிகை பூ – 2000 முதல்.,
முல்லை பூ – 750 முதல்.,
கனகாம்பரம் – 1500 முதல்.,
ஜாதிப் பூ – 500.
செவ்வந்தி – 150.
சம்பங்கி – 80/100.
அரலி – 250/300.
கோழி கொண்டை – 80/100.
செண்டு மல்லி – 90.
ரோஸ் – 160.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *